/ Олон нийтийн цагдаа / Ерөнхий мэдээлэл /
  • Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд 2013 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр батлагдсан Монгол улсын Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар бүлгийн 24 дүгээр зүйл...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна