/ ШИЛЭН ДАНС / Хууль тогтоомж /
  • 2 дугаар зүйл.Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж 2.1.Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төсвийн тухай хууль, Мэдээллийн ил...
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна